Foto Morgana

De oma van Ali Baba wordt volgende week 101 jaar oud.
Tijd voor een mooie foto voor bij oma aan de muur

Ali Baba gaat op de foto's met zijn 40 rovers

Ali Baba heeft een tulband op zijn hoofd, een gilletje aan en een baard
De 40 rovers staan opgesteld in 4 rijen van 10 rovers en zijn gemaskerd en gewapend.

Zorg ervoor dat op de foto alles duidelijk zichtbaar is zodat het goed te jureren is.
Oma houdt ervan om de oorsprong van Ali Baba terug te zien in de foto (lekker thematisch dus)joti%20masker.jpg

 

Waar vind jij je oase?

%27t%20Harde%20-%20Alpha.jpg

Gorssel%20-%20Bravo.jpg

Rheden%20-%20Charlie.JPG

Huissen%20-%20Delta.JPG

Heumen%20-%20Echo.JPG

Dreumel%20-%20Foxtrot.JPG

Reisbudget

Dit jaar mogen de vossenteams gebruik maken van een "verplaatsingsbudget". Met dit budget kunnen ze verplaatsingen kopen en gebruik maken van bijvoorbeeld het Openbaar Vervoer, een fiets, bevriende chauffeur of andere creatieve mogelijkheden. Ook mogen ze voor deze verplaatsing 1x de jachtopzichters vragen.

Tijdens deze verplaatsing blijft het team gewoon huntbaar, dus het is zeker mogelijk om bijvoorbeeld in dezelfde trein als het vossenteam te stappen. Op de website geven we met de status Oranje aan dat het team aan het verplaatsen is.

Met dit verplaatsingsbudget komen dus de kleine verplaatsing en de verplaatsingstaxi te vervallen. De grote verplaatsing blijft ongewijzigd. Tijdens de grote verplaatsing zijn de vossen inactief en kunnen niet gehunt worden.

Zie verder de spelregels onder punt 4.4


Tegenhunt in 2019

Tegenhunt 2019

Er zijn geen wijzigingen in de tegenhunt ten opzichte van 2018.

 1. De tegenhunt begint als een vossenteam in een straal van 500 meter om de thuisbasis een herkenbare rode Jotihuntsticker (voorzien van tegenhuntcode) plakt en zij dit melden bij het communicatieteam.
 2. Kort na het moment dat een vossenteam binnen de 500 meter cirkel de sticker plakt, ontvangt de betreffende scoutinggroep een bericht via Telegram. 
 3. In dit bericht staat: de starttijd van de tegenhunt, een (wind)richting en een korte uitleg. Op dat moment krijgt de groep -10 punten.
 4. Vanaf het genoemde tijdstip in het Telegram bericht heeft de scoutinggroep exact 30 minuten om de tegenhuntcode in te sturen.
 5. Lukt het de scoutinggroep om de sticker te vinden en de tegenhuntcode in te voeren binnen de genoemde tijd dan krijgt de scoutinggroep 15 punten.
 6. Een tegenhuntcode stuur je in als een gewone huntcode.

Registratie van je groep bij Telegram is noodzakelijk om berichten over tegenhunt te ontvangen. Regel dit nu!

Regels voor uitvoering van de tegenhunt:

 • Een vossenteam hoeft tijdens de 30 minuten niet in de 500 meter cirkel te blijven.
 • TIjdens de 30 minuten dat de tegenhunt loopt mogen de vossen niet gehunt worden door de groep waarbij ze de tegenhunt gestart hebben.  
 • In de 60 minuten na het insturen van de tegenhuntcode mogen de vossen niet gehunt worden door de desbetreffende groep.
 • Voor de tegenhunt telt de straal van 500 meter van alle kanten rondom de thuisbasis, vossenteams zullen deze binnen de gestelde regels benaderen. (buiten deelgebied mag hierbij, mits binnen 500m)
 • De sticker moet op ooghoogte (tussen 150 en 200cm vanaf de grond) op een verticaal vlak geplakt worden en moet zichtbaar zijn vanaf weg, pad of straat (de openbare weg).
 • Een vossenteam mag zich na een verplaatsing niet af laten zetten in de 500 meter cirkel rondom de thuisbasis van een scoutinggroep.
 • Een vossenteam mag max. 2 tegenhunts tegelijk starten en uitvoeren.
 • Een vossenteam mag pas starten aan een tweede ronde tegenhunts als bij alle scoutinggroepen in hun deelgebied een tegenhuntpoging gedaan is (dit is speelhelft overstijgend). De laatste scoutinggroep van de eerste ronde, mag de eerste scoutinggroep van de tweede ronde zijn. Enkel alleen in dit geval mag een vossenteam twee tegenhunts achter elkaar starten en uitvoeren bij dezelfde scoutinggroep.
 • In het geval dat bij een groep een 3e tegenhunt gestart en uitgevoerd wordt, vervalt hiermee de score van de 1e tegenhunt.
 • De sticker mag niet op bewegende objecten geplakt worden.
 • De sticker mag niet op levende objecten geplakt worden, behalve bomen.
Nog wat laatste wenken voor vertrek...

Vol enthousiasme heeft iedereen zich gestort op de voorbereidingen van de Jotihunt.

Dit jaar zullen 67 groepen met in totaal ruim 2500 deelnemers zich morgenochtend vanaf 09.00u gaan verspreiden door heel Gelderland.

Alvorens jullie voor de volle 100% van start gaan, willen we jullie vragen om onderstaande regels goed te lezen en te bespreken met je groep.

Deze gelden voor de gehele Jotihunt.


Veiligheid en gedrag

 • Veiligheid gaat voor alles!
 • Let op dat altijd de Nederlandse wet van toepassing is! Zowel in het verkeer als daar buiten. Ook tijdens de Jotihunt.
 • Deelnemende groep zijn zelf verantwoordelijk om zich te verzekeren voor gebeurtenissen die voortvloeien uit deelname aan de Jotihunt.
 • Denk aan de openstellingstijden van bepaalde gebieden (natuurparken).
 • De uitstraling naar buiten is belangrijk, het is daarom van belang dat er geen gedrag wordt vertoond dat omstanders of omgeving kunnen schaden of in gevaar kunnen brengen. Denk vooral tijdens de spannende ogenblikken aan de veiligheid.
 • De organisatie van de Jotihunt kan te allen tijde via de website, de spelsite of op een andere manier aanvullende regels over veiligheid of anderszins bekendmaken. Die regels worden per direct van kracht, tenzij anders vermeld.
 • Een vossenteam mag nooit worden gevolgd.
 • Een auto van de Jotihuntorganisatie mag nooit worden gevolgd.
 • Alle hunters dienen herkenbaar te zijn middels de unieke code, die je kunt aanmaken door in te loggen op de spelsite.
 • Aanwijzingen van een vossenteam, steunteams en/of organisatie dienen altijd door de jagers te worden opgevolgd.
 • Bij ernstige calamiteiten houdt de organisatie zich het recht voor het evenement tijdelijk, dan wel helemaal stil te leggen

Wij adviseren om tijdens de Jotihunt geen energiedranken (zoals Red Bull en Golden Power) te gebruiken. We hebben voorgaande jaren bij zowel vossen als deelnemers ervaren dat dit ernstige gevolgen kan hebben in combinatie met weinig slaap en zware inspanningen.

Deze spelregels zijn opgesteld door de Jotihuntorganisatie omdat wij hiermee willen aansturen op een activiteit die voor alle deelnemers en weggebruikers zo veilig mogelijk verloopt.

Zodat iedereen, na 30 uur Jotihunt, terug kan kijken op een geslaagd weekend.

Mochten er, onverhoopt, toch calamiteiten of incidenten voordoen op de weg of binnen je groep. Dan gaarne direct de organisatie hiervan telefonisch op de hoogte stellen.

We wensen iedereen een geweldige en probleemloze Jotihunt toe.

Inloggen