Spelregels

In dit document staan de spelregels voor de Jotihunt 2021. Bij twijfel, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid is het standpunt van de organisatie van de Jotihunt bindend.
Uitzonderingen en wijzigingen op de spelregels zijn alleen geldig als ze door de organisatie gepubliceerd zijn op de spelsite: www.jotihunt.net. Wijzigingen kunnen zonder verdere kennisgeving worden gepubliceerd.

De spelregels zijn aan de Corona maatregelen en richtlijnen onderhevig. De spelregels kunnen tot aanvang van de Jotihunt nog aangepast worden indien dit situatie dat vraagt.
Op vrijdag 15 oktober zullen de definitieve spelregels online staan.
 
1. Start, midden en eind
 1. De Jotihunt start op zaterdag 16 oktober 2021 om 9.00 uur.
 2. De Jotihunt eindigt op zondag 17 oktober 2021 om 00.00 uur.
 3. De scoutinggroep die op zondag om 00.15 uur de meeste punten heeft behaald, wint de Jotihunt Wisseltrofee 
 4. Jotihunt 2021 duurt 15 uur. Hierin is geen sprake van speelhelften. 
 5. Het vossenteam dat op zondag 17 oktober 2021 om 00.00 uur de meeste punten heeft behaald, wint de Jotihunt Vossenprijs
 6. De prijsuitreiking van de Jotihunt is op zondagmiddag 17 oktober 2021. Tijdstip wordt later bekend gemaakt. Het zal een online prijsuitreiking zijn.
 
2. Veiligheid en gedrag
 1. Veiligheid gaat voor alles.
 2. Let op dat altijd de Nederlandse wet van toepassing is! Zowel in het verkeer als daar buiten. 
 3. Deelnemende groepen zijn zelf verantwoordelijk om zich te verzekeren voor gebeurtenissen die voortvloeien uit deelname aan de Jotihunt. 
 4. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de openstellingstijden van bepaalde gebieden (natuurparken). 
 5. De uitstraling naar buiten is belangrijk, het is daarom van belang dat er geen gedrag wordt vertoond dat omstanders of omgeving kunnen schaden of in gevaar kunnen brengen. Denk vooral tijdens de spannende ogenblikken aan de veiligheid.
 6. De organisatie van de Jotihunt kan te allen tijde via de spelsite aanvullende regels over veiligheid of anderszins bekendmaken. Die regels worden per direct van kracht, tenzij anders vermeld.
 7. Een vossenteam mag nooit worden gevolgd.
 8. Een auto van de Jotihuntorganisatie mag nooit worden gevolgd.
 9. Alle hunters dienen herkenbaar te zijn middels de unieke code, die je kunt aanmaken via de spelsite.
 10. Aanwijzingen van een vossenteam, jachtopzichters en/of organisatie dienen altijd door de jagers te worden opgevolgd.
 11. Bij ernstige calamiteiten houdt de organisatie zich het recht voor het evenement tijdelijk, dan wel helemaal stil te leggen.
 
3. Scoutinggroepen
 1. Deelname is altijd op eigen risico.
 2. Het is niet toegestaan voor deelnemers om zich voor te doen als een scout van een andere deelnemende groep, tenzij samenwerking bij inschrijving bekend is gemaakt bij de organisatie.
 3. Om te hunten dien je je als hunter te registreren op de spelsite. Dit geldt zowel voor gemotoriseerde voertuigen (auto’s, busjes, vrachtwagens, stoomschepen etc.) als fietsen. Ook lopende hunters dienen zich te registreren. Na registratie kun je een document afdrukken met een herkenningscode, die je zichtbaar op het voertuig / de fiets / de persoon dient te bevestigen.
 4. De organisatie van de Jotihunt kan, als zij daar reden toe ziet, te allen tijde een groep met onmiddellijke ingang uitsluiten van deelname voor dit jaar en voor volgende jaren.
 5. De thuislocatie van een deelnemende groep dient in de provincie Gelderland te liggen, tenzij anders overeen gekomen is met de organisatie vóór het sluiten van de inschrijving (1 oktober 2021). Een groep hoeft geen Gelderse scoutinggroep te zijn.
 6. Met inschrijving en deelname aan de Jotihunt geven scoutinggroepen toestemming aan de organisatie om ingezonden (foto)opdrachten te publiceren op de website en social media. Elke scoutinggroep houdt hier zelf rekening mee bij het insturen van foto's / opdrachten.

4. Vossen

 1. De spelregels van de vossen worden kort voor aanvang van de Jotihunt bekend gemaakt via de spelsite. -> zie nieuwsberichten

 
5. Hunts
 1. De hunt is gedaan als een scoutinggroep contact maakt met de actieve lopers van het vossenteam.
 2. Het vossenteam en de jagers zoeken een veilige plek om de hunt af te handelen.
 3. Het hunten zonder registratie op de spelsite, en als zodanig dus niet herkenbaar zijn als deelnemer aan de Jotihunt, kan tot uitsluiting van verdere deelname aan de Jotihunt leiden.
 4. De jagers krijgen een unieke code die ze op de spelsite moeten invullen, samen met de tijd, het vossenteam en de locatie van de hunt. Deze unieke code moet binnen een half uur na het moment van hunten worden ingestuurd.
 5. Na een afgekeurde hunt mag een vossenteam een uur niet gehunt worden door betreffende scoutinggroep.  
 6. De punten worden pas toegekend als de gegevens door de organisatie zijn gecontroleerd en juist blijken.
 7. Punten kunnen altijd weer worden ingetrokken, mocht achteraf blijken dat deze onterecht zijn toegekend.
 8. Na een hunt mag de scoutinggroep dit vossenteam een uur lang niet opnieuw hunten. In dit uur mogen er wel andere vossenteams gehunt worden.
 9. Huntcodes kunnen worden ingezonden tot zondag 17 oktober 2021 00.15 uur.
 
6. Tegenhunt
 1. De spelregels van de tegenhunt worden kort voor aanvang van de Jotihunt bekend gemaakt via de spelsite.
 
7. Opdrachten
 1. De organisatie zal regelmatig opdrachten via de spelsite publiceren.
 2. Bij de opdracht staat een maximaal aantal punten en het uiterlijke tijdstip vermeld waarop het resultaat ingeleverd moet worden.
 3. Alle inzendingen die voor de sluitingstijd van de opdracht binnen zijn gekomen, worden beoordeeld en krijgen tussen de nul en het maximaal aantal punten. Het maximaal aantal punten verschilt per opdracht.
 4. Per opdracht kan er maar één resultaat en maar op één manier worden ingestuurd. De manier wordt per opdracht aangegeven. Er zijn drie mogelijkheden: een afbeelding, een tekstbericht of een code voor een Youtube-filmpje.
 5. Afbeeldingen mogen nooit groter zijn dan 1 megabyte (1024 KB) en mogen alleen in JPG of PNG formaat zijn. Afbeeldingen die groter of van andere bestandstypen zijn, worden geweigerd.
 6. Afbeeldingen mogen nooit digitaal zijn bewerkt (dus geen Photoshop, Paintshop Pro, etc. gebruiken), tenzij expliciet aangegeven dat dit is toegestaan. Het digitaal verkleinen van afbeeldingen is wel toegestaan.
 7. Bij een opdracht is het mogelijk om opmerkingen te plaatsen. Hierbij mogen geen antwoorden of oplossingen worden geplaatst, enkel opmerkingen gericht aan de beoordelaar om de opdracht beter na te kunnen kijken.
 
8. Punten
 1. Per hunt krijgt een scoutinggroep 3 punten. Tijdens Happy Hour krijgt een scoutinggroep 6 punten per hunt. (tenzij vooraf anders aangegeven is door de organisatie)
 2. Punten voor de opdrachten worden per opdracht en per inzending bepaald, zulks ter beoordeling van de organisatie.
 
9. Insturen hunts en opdrachten
 1. Elke deelnemende groep krijgt voor aanvang van de Jotihunt een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanmelding (contactpersoon)
 2. Om hunts en opdrachten in te sturen moet de deelnemende groep eerst inloggen op de spelsite. Daarna kan de inzending worden ingestuurd.
 3. Als een inzending is beoordeeld, krijgt de deelnemende groep hierover per e-mail bericht op het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanmelding. Via de spelsite, na inloggen, de status van de laatste inzendingen in te zien.
 
10. Overige
 1. Over de uitslag van de Jotihunt valt niet te twisten.
 2. Tijdens de Jotihunt kan er alleen telefonisch contact worden opgenomen met de organisatie. Vragen of opmerkingen via e-mail, het gastenboek, de chat os social media worden niet gelezen. Het telefoonnummer van de organisatie is tijdens de Jotihunt te vinden op de website.
 
Alle deelnemers, vossenteams en jachtopzichters worden dringend verzocht om situaties die niet voldoen aan de bovengenoemde spelregels direct telefonisch te melden bij de organisatie. Dit geldt ook voor incidenten die het spel op een negatieve manier (kunnen) beïnvloeden. Na opmerkingen of klachten over gedrag van deelnemers zal de organisatie altijd eerst contact opnemen met de bij hen bekende contactpersoon. Bij (herhaling van) gedrag of incidenten waarbij veiligheid van deelnemer(s) in geding is en/of sprake is van overtreding van spelregels, of gedrag van deelnemers dat een negatieve uitstraling naar buiten geeft aan Jotihunt en/of Scouting zal de organisatie een passende sanctie opleggen voor de betreffende deelnemer, groep of team.

Inloggen

Hoofdkwartier

Het hoofdkwartier is tijdens het weekend enkel via telefoon te bereiken, er wordt niet geantwoord op e-mail, Telegram etc.

026 - 669 05 50