Begrippenlijst

Cluster
Een verzameling van scoutinggroepen dat gekoppeld is aan een vossenteam. Een cluster is vernoemd naar het gekoppelde vossenteam. voorbeeld: In cluster Alpha bevinden zich de groepen waar vossenteam Alpha een tegenhunt zal starten. 
De organisatie zal niet vooraf communiceren bij welk cluster jullie scoutinggroep hoort.

Communicatieteam
Het communicatieteam heeft als taak om de route van de vossen te volgen en te controleren. Ze zijn de communicatie-link tussen vossenteams, steunteams en het webteam.
 
Deelnamebijdrage
In 2021 wordt er geen deelnamebijdrage gevraagd. 
 
Happy hour
Hunts die plaatsvinden tijdens de uren die door de organisatie worden aangegeven als Happy hour leveren 6 punten op (i.p.v. de reguliere 3 punten). Happy hour wordt kort van te voren aangekondigd via de spelsite. De regels van Happy hour gelden niet voor de tegenhunts die plaatsvinden binnen dit tijdsbestek.
 
Hunt
Dit is het moment waarop de jagers actief contact maken met de vossen. Op dat moment krijgen de jagers een code van de vossen. Het hunten van vossen is het belangrijkste spelelement bij de Jotihunt.
 
Jachtopzichters    
Dit zijn de teams die toezien op een eerlijke, sportieve en veilige jacht. Zij zijn de link tussen deelnemende groepen, vossen en de organisatie. Aanwijzingen van jachtopzichters ter bevordering van de veiligheid, sportiviteit en eerlijkheid van het spel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Een jachtopzichter kan een overtreding melden bij de organisatie. Jachtopzichters helpen de organisatie met de logistieke uitdagingen. Jachtopzichters zijn te herkennen aan hun groene hesjes. 

Jagers
Deelnemende scoutinggroepen die jagen op de vossen. Een groep jagers kan bestaan uit explorers, leden van een jongerentak(stam), plusscouts en alle andere scouts boven de 14 jaar. Zij hebben als doel om zoveel mogelijk punten te scoren waarmee zij de wisseltrofee kunnen winnen.
 
Opdracht
Tijdens de Jotihunt worden er regelmatig opdrachten op de spelsite geplaatst. Groepen kunnen deze opdrachten uitvoeren om extra punten te verdienen. Punten worden per inzending toegekend.. 
 
Speelhelft
In 2021 is er geen sprake van speelhelften. Het gehele spel duurt 15 uur.
 
Spelsite
De spelsite is deze website: www.jotihunt.net
 
Status vossenteam
Ieder vossenteam heeft een status. Dit kan zijn ?actief? of ?inactief? respectievelijk groen of rood. De status is per vossenteam continu zichtbaar op de website. Als een vossenteam binnen een half uur inactief wordt, wordt dit weergegeven op de spelsite d.m.v. de status kleur oranje. Wanneer de status inactief is mag een vossengroep niet gehunt worden. Dit is bijvoorbeeld als zij zich verplaatsen via een verplaatsingskaart.
 
Tegenhunt
Vossenteams kunnen een tegenhunt uitvoeren in de buurt van de thuisbasis van scoutinggroep uit hun cluster. 
 
Thuisbasis
Iedere scoutinggroep heeft een eigen thuisbasis. Dit is de locatie waar zij de hints oplossen en de opdrachten uitvoeren. De thuisbasis kan het clubgebouw van de scoutinggroep zijn, maar ook een woonhuis van een lid, een school, etcetera. De thuisbasis van deelnemende scoutinggroepen is gevestigd in Gelderland, tenzij anders overeen gekomen is met de organisatie vóór het sluiten van de inschrijving. De thuisbasis van de organisatie zal centraal in Gelderland zijn en zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.
 
Verplaatsingskrediet
Vossenteams mogen zich gedurende de Jotihunt laten verplaatsen. Dit 'kost' een vossenteam verplaatsingskrediet. Elk vossenteam heeft een eigen tegoed. Specifieke spelregels van dit verplaatsingskrediet worden bij aanvang van de Jotihunt gepubliceerd.

Verplaatsingstaxi
In 2021 zal er geen verplaatsingstaxi zijn. 
 
Vossenteam
Dit zijn de vossen waar de jagers op jagen. Ieder vossenteam bestaat uit drie vossen. Ieder team heeft een eigen naam. Ieder vossenteam wordt gekoppeld aan een cluster. 

Wisseltrofee
De wisseltrofee is een prijs die de groep met de meest behaalde punten een jaar mag houden, waarna hij doorgaat naar de volgende winnende groep. Elk jaar komt er een naamplaatje op met het jaar en naam van de winnende groep. De wisseltrofee mag gedurende het jaar in bruikleen blijven van de winnende groep, maar blijft eigendom van de organisatie.
 
Webteam
Het webteam heeft als taak om om de binnen gekomen coördinaten om te zetten naar hints. Zij bedenken de hints en opdrachten, geven deze vorm en plaatsen dit online.

Inloggen

Hoofdkwartier

Het hoofdkwartier is tijdens het weekend enkel via telefoon te bereiken, er wordt niet geantwoord op e-mail, Telegram etc.

026 - 669 05 50